คำค้นหา

เว็บไซต์แนะนำ

สถาบันเวชศาสตร์การบิน
ข้อมูลของ สถาบันเวชศาสตร์การบิน ...
กรมช่างโยธาทหารอากาศกองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ
มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการซ่อม ...
กองบิน23กองพลบินที่2กองบัญชาการยุทธทางอากาศ
กองบิน 23 จังหวัดอุดรธานี ...
กองบิน41
ประวัติความเป็นมผู้บังคับบัญชา ...
กองบินปีกหมุนที่2
แนะนำหน่วยงาน ประวัติ ...
คำศัพท์จากพจนานุกรมศัพท์อังกฤษ-ไทยฉบับใช้ร่วมส
คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงพจนานุกรม ...
ฝูงบิน206วัฒนานคร
อยู่จังหวัดสระแก้ว ...
พิพิธภัณฑ์ของกองทัพอากาศ
เป็นที่รวบรวมและเก็บรักษาอากาศยาน ...
สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพอากาศ
เสนอข้อมูลเกี่ยวกับการเงินทั้งเงินกู้ ...
401ดอสคิวดีเอดอดคอม
แหล่งความรู้เกี่ยวกับข่าวสารการบินของประเทศไทยและท ...

บริษัท บิ๊กคิงส์ อินเตอร์เซอร์วิส จำกัด

บริษัท บิ๊กคิงส์ อินเตอร์เซอร์วิส จำกัด

ประกอบธุรกิจบริการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินและสถานที่
112 ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

บริษัท บิ๊กคิงส์ อินเตอร์เซอร์วิส จำกัด

คำสำคัญ : ประกอบธุรกิจบริการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน   สถานที่   

ประกอบธุรกิจบริการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน สถานที่
รายละเอียด บริษัท บิ๊กคิงส์ อินเตอร์เซอร์วิส จำกัด

ชื่อบริษัท : บริษัท บิ๊กคิงส์ อินเตอร์เซอร์วิส จำกัด
ประเภทธุรกิจ : บริษัทจำกัด
รายละเอียด : ประกอบธุรกิจบริการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินและสถานที่
สถานที่ตั้ง : 112 ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

บริษัทอื่นๆที่เกี่ยวข้อง


   [1] ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริกมล เอ็นจิเนียริ่ง 2005
24/36 ถนนชลประทาน ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
คำสำคัญ : ประกอบกิจการรับเหมาวางระบบข่ายสายโทรศัพท์   ติดตั้งระบบข่ายสายโทรศัพท์   
   [2] บริษัท พี.ที.ฟาร์ม จำกัด
124 หมู่ที่ 7 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170
คำสำคัญ : ประกอบกิจการเลี้ยงไก่   เลี้ยงสัตว์   คอกปศุสัตว์   ตลอดจนจำหน่ายผลผลิตที่ได้จากการเลี้ยงสัตว์   เลี้ยงไก่   
   [3] บริษัท สุพรรณ เอส พี แพค จำกัด
169 หมู่ที่ 1 ต.บางตาเถร อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110
คำสำคัญ : ประกอบกิจการรับบริการ   ตัด   เย็บ   ชิ้นส่วนกระสอบ   ทุกชนิด   
   [4] บริษัท สยาม ควอซ์ ซัพพลาย จำกัด
7/118 ซอยปลูกจิตต์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
คำสำคัญ : ขายส่งอุปกรณ์ไฟฟ้า   แสงสว่าง   
   [5] บริษัท เอ็นกาช จำกัด
52/8 หมู่ที่ 6 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
คำสำคัญ : ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง   
   [6] ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เค ซี แคลเซี่ยม
335 หมู่ที่ 7 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
คำสำคัญ : ประกอบกิจการโรงโม่บด   ย่อยหิน   แคลเซี่ยม   
   [7] บริษัท ดิจิ โมบิล เร้นท์ เอ คาร์ จำกัด
18/51 หมู่ 8 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
คำสำคัญ : ซื้อขาย   ให้เช่ารถยนต์ทุกชนิด   
   [8] ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.ซี. ทราเวล
66/3 ถนนลอยเคราะห์ ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
คำสำคัญ : ประกอบกิจการนำเที่ยว   สถานที่ต่าง   ทัวร์ป่า   จำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน   
   [9] บริษัท โมลด์ มาสเตอร์ เทคโนโลยี จำกัด
700/1 ห้องบี 108 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ถนนบางนา-ตราด กม.57 ต.คลองตำหรุ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
คำสำคัญ : ประกอบธุรกิจการค้า   การบริการ   การผลิต   แม่พิมพ์อุตสาหกรรม   ชิ้นส่วน   
   [10] ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบีเค ออโตเมชั่น เอ็นจิเนียริ่ง
22/1 หมู่ที่ 4 ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
คำสำคัญ : ประกอบกิจการรับซ่อมแซม   จำหน่ายอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศทุกชนิด   
   [11] บริษัท ฮาซี่ กาสโตรโนมี จำกัด
1255/4 หมู่ที่ 5 ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
คำสำคัญ : ประกอบกิจการภัตตาคาร   
   [12] ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจเนอร์รัล แฟคตอรี่ อีควิปเมนท์
192/36 หมู่ที่ 15 ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
คำสำคัญ : จำหน่ายอะไหล่เครื่องจักรอุตสาหกรรม   เครื่องจักรโรงงานทุกประเภท   
   [13] บริษัท โลชิน พัฒนาธุรกิจ จำกัด
309/107 หมู่ที่ 10 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
คำสำคัญ : ประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์พร้อมทั้งในบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า   บริการทางธุรกิจ   
   [14] บริษัท ไทยฮัส จำกัด
353/23 หมู่ที่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
คำสำคัญ : ประกอบกิจการจำหน่ายอาหาร   เครื่องดื่ม   
   [15] บริษัท ไจแอนด์ บินดี้ จำกัด
11/8 หมู่ที่ 6 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
คำสำคัญ : ประกอบธุรกิจให้คำปรึกษาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์   ครอบครอง   ซื้อขาย   เช่า   
   [16] ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขสมวัฒน์ มินิมาร์ท
13/19 หมู่ที่ 3 ถนนนนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
คำสำคัญ : ประกอบกิจการค้าสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคของใช้ประจำวัน   อาหาร   เครื่องดื่ม   
   [17] ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอส.ซัพพอร์ท เอ็นจิเนียริ่ง
1/2 หมู่ที่ 5 ต.หนองไม้ซุง อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
คำสำคัญ : ประกอบกิจการการซื้อมาขายไป   เกี่ยวกับงาน   สแตนเลส   เหล็ก   กระดาษ   
   [18] บริษัท เอ็คโค่ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด
37/1518 หมู่ที่ 4 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
   [19] บริษัท สเตชันเนอรี่ แอนด์ อีควิปเม้นท์ จำกัด
35/90 ซอยสุขทรัพย์ ถนนนาคนิวาส แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
คำสำคัญ : ประกอบกิจการค้ส่งากระดาษ   เครื่องเขียน   แบบเรียน   แบบพิมพ์   หนังสือ   
   [20] บริษัท อีสเทริน เน็ทเวิร์ค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
499/54 หมู่ที่ 11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
คำสำคัญ : ประกอบกิจการค้าคอมพิวเตอร์   อุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชนิด